Hizmetlerimiz


TÜM DİLLERDE NOTER TASDİKLİ VE YEMİNLİ TERCÜME
Tercüme yaptığımız diller: Başta İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca, Arapça, Farsça, İtalyanca, İspanyolca olmak üzere tüm yabancı diller.

KONSEKÜTİF/ARDIL VE SİMULTANE/ANDAŞ TERCÜMANLIK HİZMETLERİ
Tüm dillerde ardıl ve simultane çevirmenlik hizmeti almak ve gerekli simultane teknik sistemlerinin temini için lütfen bizi arayınız.

DIŞİŞLERİ VE KONSOLOSLUK ONAYLARI
Belgelerinizin dış işleri bakanlığı ve büyükelçiliklerdeki tasdik işlemlerini de sizin adınıza yürütebilmekteyiz.
OTURUM İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLARIN TERCÜMESİ
Doğum Belgesi Tercümesi, Evlilik Belgesi Tercümesi, Pasaport Tercümesi

TÜRK YABANCI EVLİLİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLARIN TERCÜMESİ
Bekarlık Belgesi Tercümesi, Doğum Belgesi tercümesi, Pasaport Tercümesi, Evlenme Beyannamesi Tercümesi

TİCARİ VE HUKUKİ EVRAK TERCÜMESİ
İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, İş Deneyim Belgesi, İdari Şartname, Teknik Şartname, Distribütörlük Belgesi, Sözleşme vb. belgelerin tüm dillerde tercümesi

VATANDAŞLIK ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLARIN TERCÜMESİ
Doğum Belgesi tercümesi, Evlilik Belgesi tercümesi

VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELERİN TERCÜMESİ
Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, İkametgah Belgesi tercümesi, Banka Hesap Dökümü Tercümesi

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLARIN TERCÜMESİ
Diploma Tercümesi, Transkript Tercümesi

YÖK DENKLİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLARIN TERCÜMESİ
Diploma Tercümesi, Transkript Tercümesi, Diploma Eki Tercümesi, Tez Özeti Tercümesi, Tez Kapağı Tercümesi

APOSTİL TASDİKİ
Büromuzda yaptırdığınız tercümeleri noterden sonra valilik ve kaymakamlıktan makamlarından apostil onayı yaptırabilirsiniz. İstemeniz halinde sizin adınıza bütün bu işlemler tarafımızca da yürütülebilmektedir.

NOTER TASDİKİ
Ankara 40. ve 43. noterleri ile çalışan büromuzda noter tasdikli tercümelerinizi yaptırabilirsiniz.